multikino - repertuar
MULTIKINO Gdańsk

12-11-2019

Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 6
2019-11-12 - godz.  13:25 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-12 - godz.  13:30 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: (Nie)znajomi
(Nie)znajomi Multikino / Sala 9
2019-11-12 - godz.  13:45 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 1
2019-11-12 - godz.  13:50 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-12 - godz.  14:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Był sobie pies 2
Był sobie pies 2 Multikino / Sala 10
2019-11-12 - godz.  14:20 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-12 - godz.  14:40 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 3
2019-11-12 - godz.  14:40 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-11-12 - godz.  14:45 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-12 - godz.  15:05 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 6
2019-11-12 - godz.  15:35 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-12 - godz.  15:50 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 9
2019-11-12 - godz.  16:05 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-12 - godz.  16:10 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 1
2019-11-12 - godz.  16:25 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 3
2019-11-12 - godz.  17:10 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-12 - godz.  17:20 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-12 - godz.  17:30 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Lil Peep - Everybody's Everything
Lil Peep - Everybody's Everything Multikino / Sala 10
2019-11-12 - godz.  17:45 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 6
2019-11-12 - godz.  17:45 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-12 - godz.  18:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-12 - godz.  18:10 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-12 - godz.  18:20 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 1
2019-11-12 - godz.  18:30 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 9
2019-11-12 - godz.  18:40 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 3
2019-11-12 - godz.  19:40 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Nieplanowane
Nieplanowane Multikino / Sala 6
2019-11-12 - godz.  19:50 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-12 - godz.  20:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Lil Peep - Everybody's Everything
Lil Peep - Everybody's Everything Multikino / Sala 10
2019-11-12 - godz.  20:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 10
2019-11-12 - godz.  20:15 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 8
2019-11-12 - godz.  20:25 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-12 - godz.  20:35 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 7
2019-11-12 - godz.  20:45 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-12 - godz.  20:55 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-12 - godz.  21:05 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 1

13-11-2019

Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 4
2019-11-13 - godz.  10:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 5
2019-11-13 - godz.  10:05 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 3
2019-11-13 - godz.  11:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: O Yeti!
O Yeti! Multikino / Sala 7
2019-11-13 - godz.  11:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 10
2019-11-13 - godz.  11:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Nieplanowane
Nieplanowane Multikino / Sala 8
2019-11-13 - godz.  11:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  11:55 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Multibabykino: Czarownica 2
Multibabykino: Czarownica 2 Multikino / Sala 6
2019-11-13 - godz.  12:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 6
2019-11-13 - godz.  12:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-13 - godz.  12:10 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Rodzina Addamsów
Rodzina Addamsów Multikino / Sala 9
2019-11-13 - godz.  12:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 10
2019-11-13 - godz.  13:25 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-13 - godz.  13:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 3
2019-11-13 - godz.  13:50 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-13 - godz.  14:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Był sobie pies 2
Był sobie pies 2 Multikino / Sala 9
2019-11-13 - godz.  14:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-13 - godz.  14:40 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  14:40 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  14:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-13 - godz.  15:05 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 6
2019-11-13 - godz.  15:35 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-13 - godz.  15:50 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 10
2019-11-13 - godz.  16:05 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-13 - godz.  16:10 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 3
2019-11-13 - godz.  16:25 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: O Yeti!
O Yeti! Multikino / Sala 9
2019-11-13 - godz.  16:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-13 - godz.  17:10 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  17:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  17:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 6
2019-11-13 - godz.  17:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-13 - godz.  18:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-13 - godz.  18:10 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-13 - godz.  18:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 3
2019-11-13 - godz.  18:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 10
2019-11-13 - godz.  18:40 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 9
2019-11-13 - godz.  19:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-13 - godz.  19:40 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Nieplanowane
Nieplanowane Multikino / Sala 6
2019-11-13 - godz.  19:50 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  20:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-13 - godz.  20:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 8
2019-11-13 - godz.  20:25 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-13 - godz.  20:35 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: (Nie)znajomi
(Nie)znajomi Multikino / Sala 10
2019-11-13 - godz.  20:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-13 - godz.  20:55 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 3
2019-11-13 - godz.  21:05 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Countdown
Countdown Multikino / Sala 9
2019-11-13 - godz.  21:40 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 9

14-11-2019

Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 4
2019-11-14 - godz.  10:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 5
2019-11-14 - godz.  10:05 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Rodzina Addamsów
Rodzina Addamsów Multikino / Sala 6
2019-11-14 - godz.  10:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: O Yeti!
O Yeti! Multikino / Sala 7
2019-11-14 - godz.  11:15 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 9
2019-11-14 - godz.  11:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Był sobie pies 2
Był sobie pies 2 Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  11:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Nieplanowane
Nieplanowane Multikino / Sala 8
2019-11-14 - godz.  11:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  11:55 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  12:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-14 - godz.  12:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Rodzina Addamsów
Rodzina Addamsów Multikino / Sala 6
2019-11-14 - godz.  12:15 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 9
2019-11-14 - godz.  13:25 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-14 - godz.  13:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: (Nie)znajomi
(Nie)znajomi Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  13:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 3
2019-11-14 - godz.  13:50 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-14 - godz.  14:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Był sobie pies 2
Był sobie pies 2 Multikino / Sala 6
2019-11-14 - godz.  14:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-14 - godz.  14:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  14:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  14:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-14 - godz.  15:05 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 9
2019-11-14 - godz.  15:35 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-14 - godz.  15:50 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  16:05 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-14 - godz.  16:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 3
2019-11-14 - godz.  16:25 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: O Yeti!
O Yeti! Multikino / Sala 6
2019-11-14 - godz.  16:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-14 - godz.  17:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  17:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  17:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Salma w Krainie Dusz
Salma w Krainie Dusz Multikino / Sala 9
2019-11-14 - godz.  17:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-14 - godz.  18:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-14 - godz.  18:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: Baranek Shaun Film. Farmageddon
Baranek Shaun Film. Farmageddon Multikino / Sala 8
2019-11-14 - godz.  18:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 3
2019-11-14 - godz.  18:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
Bilety na: #Jestem M. Misfit
#Jestem M. Misfit Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  18:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  19:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 1
2019-11-14 - godz.  19:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Nieplanowane
Nieplanowane Multikino / Sala 9
2019-11-14 - godz.  19:50 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 9
Bilety na: Joker
Joker Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  20:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-14 - godz.  20:15 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Czarownica 2
Czarownica 2 Multikino / Sala 8
2019-11-14 - godz.  20:25 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 8
Bilety na: Ukryta gra
Ukryta gra Multikino / Sala 7
2019-11-14 - godz.  20:35 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 7
Bilety na: (Nie)znajomi
(Nie)znajomi Multikino / Sala 10
2019-11-14 - godz.  20:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
Bilety na: Midway
Midway Multikino / Sala 5
2019-11-14 - godz.  20:55 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Boże Ciało
Boże Ciało Multikino / Sala 3
2019-11-14 - godz.  21:05 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3

17-11-2019

Bilety na: Balet Bolszoj: Korsarz
Balet Bolszoj: Korsarz Multikino / Sala 5
2019-11-17 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 5

21-11-2019

2019-11-21 - godz.  19:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-11-21 - godz.  19:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5
2019-11-21 - godz.  21:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2

22-11-2019

Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-22 - godz.  10:05 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-22 - godz.  12:30 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-22 - godz.  14:55 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-22 - godz.  17:20 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-22 - godz.  19:45 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2

23-11-2019

Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-23 - godz.  10:05 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-23 - godz.  12:30 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-23 - godz.  14:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-23 - godz.  17:20 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Met Opera: Echnaton LIVE
Met Opera: Echnaton LIVE Multikino / Sala 5
2019-11-23 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Met Opera: Echnaton LIVE
Met Opera: Echnaton LIVE Multikino / Sala 4
2019-11-23 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-23 - godz.  19:45 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2

24-11-2019

Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-24 - godz.  10:05 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-24 - godz.  12:30 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-24 - godz.  14:55 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-24 - godz.  17:20 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Kraina lodu 2
Kraina lodu 2 Multikino / Sala 2
2019-11-24 - godz.  19:45 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2

25-11-2019

2019-11-25 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 7

26-11-2019

2019-11-26 - godz.  19:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5

28-11-2019

Bilety na: Roadless
Roadless Multikino / Sala 2
2019-11-28 - godz.  20:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2

29-11-2019

2019-11-29 - godz.  22:00 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 1

02-12-2019

2019-12-02 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 7

03-12-2019

2019-12-03 - godz.  19:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Pokaz Reklam Cannes Lions
Pokaz Reklam Cannes Lions Multikino / Sala 1
2019-12-03 - godz.  19:30 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 1

12-12-2019

Bilety na: Met Opera: Zaczarowany flet
Met Opera: Zaczarowany flet Multikino / Sala 5
2019-12-12 - godz.  18:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 5

15-12-2019

2019-12-15 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 3

17-12-2019

2019-12-17 - godz.  19:00 (Wtorek) Gdańsk Multikino / Sala 5

18-12-2019

2019-12-18 - godz.  19:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-18 - godz.  19:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-18 - godz.  19:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-18 - godz.  22:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2

19-12-2019

2019-12-19 - godz.  10:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-19 - godz.  11:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-19 - godz.  11:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-19 - godz.  12:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
2019-12-19 - godz.  13:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-19 - godz.  14:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-19 - godz.  14:50 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-19 - godz.  15:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
2019-12-19 - godz.  16:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-19 - godz.  17:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-19 - godz.  18:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-19 - godz.  18:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10
2019-12-19 - godz.  19:35 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-19 - godz.  20:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-19 - godz.  21:15 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-19 - godz.  21:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 10

20-12-2019

2019-12-20 - godz.  10:00 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-20 - godz.  11:10 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-20 - godz.  11:40 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-20 - godz.  12:10 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-20 - godz.  13:10 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-20 - godz.  14:20 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-20 - godz.  14:50 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-20 - godz.  15:20 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-20 - godz.  16:20 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-20 - godz.  17:30 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-20 - godz.  18:00 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-20 - godz.  18:30 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-20 - godz.  19:35 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-20 - godz.  20:45 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-20 - godz.  21:15 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 1
Bilety na: ENEMEF: Gwiezdne Wojny Maraton
ENEMEF: Gwiezdne Wojny Maraton Multikino / Sala 2
2019-12-20 - godz.  22:00 (Piątek) Gdańsk Multikino / Sala 2

21-12-2019

2019-12-21 - godz.  10:00 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-21 - godz.  11:10 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-21 - godz.  11:40 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-21 - godz.  12:10 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-21 - godz.  13:10 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-21 - godz.  14:20 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-21 - godz.  14:50 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-21 - godz.  15:20 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-21 - godz.  16:20 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-21 - godz.  17:30 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-21 - godz.  18:00 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-21 - godz.  18:30 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-21 - godz.  19:35 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-21 - godz.  20:45 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-21 - godz.  21:15 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-21 - godz.  21:45 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 3

22-12-2019

2019-12-22 - godz.  10:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-22 - godz.  11:10 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-22 - godz.  11:40 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-22 - godz.  12:10 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-22 - godz.  13:10 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-22 - godz.  14:20 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-22 - godz.  14:50 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-22 - godz.  15:20 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-22 - godz.  16:20 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-22 - godz.  17:30 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-22 - godz.  18:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-22 - godz.  18:30 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-22 - godz.  19:35 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-22 - godz.  20:45 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-22 - godz.  21:15 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-22 - godz.  21:45 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 3

23-12-2019

2019-12-23 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-23 - godz.  11:10 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-23 - godz.  11:40 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-23 - godz.  12:10 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-23 - godz.  13:10 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-23 - godz.  14:20 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-23 - godz.  14:50 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-23 - godz.  15:20 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-23 - godz.  16:20 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-23 - godz.  17:30 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-23 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-23 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-23 - godz.  19:35 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-23 - godz.  20:45 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-23 - godz.  21:15 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-23 - godz.  21:45 (Poniedziałek) Gdańsk Multikino / Sala 3

25-12-2019

2019-12-25 - godz.  13:10 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-25 - godz.  14:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-25 - godz.  14:50 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-25 - godz.  15:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-25 - godz.  16:20 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-25 - godz.  17:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-25 - godz.  18:00 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-25 - godz.  18:30 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-25 - godz.  19:35 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-25 - godz.  20:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-25 - godz.  21:15 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-25 - godz.  21:45 (Środa) Gdańsk Multikino / Sala 3

26-12-2019

2019-12-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-26 - godz.  11:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-26 - godz.  11:40 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-26 - godz.  12:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-26 - godz.  13:10 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-26 - godz.  14:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-26 - godz.  14:50 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-26 - godz.  15:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-26 - godz.  16:20 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-26 - godz.  17:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-26 - godz.  18:00 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-26 - godz.  18:30 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3
2019-12-26 - godz.  19:35 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 4
2019-12-26 - godz.  20:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 2
2019-12-26 - godz.  21:15 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 1
2019-12-26 - godz.  21:45 (Czwartek) Gdańsk Multikino / Sala 3

11-01-2020

Bilety na: Met Opera: Wozzeck LIVE
Met Opera: Wozzeck LIVE Multikino / Sala 5
2020-01-11 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Met Opera: Wozzeck LIVE
Met Opera: Wozzeck LIVE Multikino / Sala 4
2020-01-11 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4

26-01-2020

Bilety na: Balet Bolszoj: Giselle
Balet Bolszoj: Giselle Multikino / Sala 4
2020-01-26 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Balet Bolszoj: Giselle
Balet Bolszoj: Giselle Multikino / Sala 5
2020-01-26 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 5

01-02-2020

Bilety na: Met Opera: Porgy i Bess LIVE
Met Opera: Porgy i Bess LIVE Multikino / Sala 5
2020-02-01 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Met Opera: Porgy i Bess LIVE
Met Opera: Porgy i Bess LIVE Multikino / Sala 4
2020-02-01 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4

23-02-2020

2020-02-23 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
2020-02-23 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 5

29-02-2020

Bilety na: Met Opera: Agrypina LIVE
Met Opera: Agrypina LIVE Multikino / Sala 5
2020-02-29 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Met Opera: Agrypina LIVE
Met Opera: Agrypina LIVE Multikino / Sala 4
2020-02-29 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4

14-03-2020

2020-03-14 - godz.  17:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
2020-03-14 - godz.  17:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4

29-03-2020

Bilety na: Balet Bolszoj: Romeo i Julia
Balet Bolszoj: Romeo i Julia Multikino / Sala 5
2020-03-29 - godz.  16:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 5

11-04-2020

Bilety na: Met Opera: Tosca LIVE
Met Opera: Tosca LIVE Multikino / Sala 5
2020-04-11 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Met Opera: Tosca LIVE
Met Opera: Tosca LIVE Multikino / Sala 4
2020-04-11 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4

19-04-2020

Bilety na: Balet Bolszoj: Klejnoty LIVE
Balet Bolszoj: Klejnoty LIVE Multikino / Sala 4
2020-04-19 - godz.  17:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Balet Bolszoj: Klejnoty LIVE
Balet Bolszoj: Klejnoty LIVE Multikino / Sala 5
2020-04-19 - godz.  17:00 (Niedziela) Gdańsk Multikino / Sala 5

09-05-2020

Bilety na: Met Opera: Maria Stuart LIVE
Met Opera: Maria Stuart LIVE Multikino / Sala 4
2020-05-09 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Met Opera: Maria Stuart LIVE
Met Opera: Maria Stuart LIVE Multikino / Sala 5
2020-05-09 - godz.  18:55 (Sobota) Gdańsk Multikino / Sala 5
Brak repertuaru na wybrany dzień
Blue Cafe
Edyta Górniak
Andrzej Piaseczny The Best
Ania Dąbrowska
Piotr Rubik - Moja Historia
The Rumjacks
Tribute to Tina Turner
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Eufonie
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.